Visie

Muziek en cultuureducatie zijn cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Behalve het eigen maken van muziek en cultureel erfgoed vindt
persoonlijke – en cognitieve (verbeelding en creativiteit) ontwikkeling plaats. HAA…in de Maat vindt deze ontwikkeling cruciaal voor de ontwikkeling van
het kind in een maatschappij die steeds internationaler wordt. Muzieklessen stimuleren naast emotionele en muzikale intelligentie ook algemene
vaardigheden; samen muziek maken vraagt veel van het concentratie- en doorzettingsvermogen van kinderen en leert kinderen op een andere manier samen te
werken. Ook hun grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd.
HAA…in de Maat ontwikkelt en implementeert in eerste instantie een model muziekeducatie in het basisonderwijs dat overdraagbaar en implementeerbaar is
door scholen en instituten in binnen- en buitenland. Voorts wordt een doorlopende leerlijn voortgezet onderwijs/ vrije tijd op maat vanuit het model
muziekeducatie op de drie basisscholen van Oud-Vossemeer ontwikkeld. Een goed evenwicht wordt gezocht tussen (het zijn) de mogelijkheden van de
basisschool en de integrale samenhang (de inhoud). Een goed onderwijsmodel, infrastructuur en digitale middelen worden geboden voor in eerste instantie
muziekeducatie. Verbreding naar cultuureducatie is wenselijk. De doorlopende leerlijn wordt voortgezet in het Voortgezet Onderwijs door middel van de
samenwerking in deze met het Rijksscholengemeenschap.
Muziek- en (deels) cultuureducatie in het basisonderwijs wordt in Oud-Vossemeer verzorgd door de Oud-Vossemeers’ Muziekvereniging (OVM in samenwerking
met de plaatselijke verenigingen zoals de toneelvereniging, zangverenigingen, vrijwilligers en Stichting Vosmeer komen uitvoeringen tot stand. Op deze
wijze kan verbreding en binding met lokale culturele activiteiten en verdieping in het cultureel erfgoed plaatsvinden.