Jeannette Hageman

Hallo, ik ben Jeannette Hageman en mag voorzitter en (mede-) projectleider zijn van HAA.. in de maat.

Tja …..waarom?

  • Omdat samen muziekmaken een fijn gevoel geeft en muziek betekenis geeft. Doel is om zoveel mogelijk mensen hiermee kennis te laten maken.
  • Omdat ik het belangrijk vind dat onze muziekvereniging OVM blijft voortbestaan. Daarvoor is continue instroom van jonge mensen noodzakelijk.
  • Omdat het voor ons dorp belangrijk is dat in onze straten en op ons dorpsplein (Achter ’t Durp) muziek blijft klinken bij voor ons belangrijke evenementen.