Erika Quist

Mijn naam is Erika Quist-Potappel. Ik ben 44 jaar oud; getrouwd en heb 2 zoontjes.
Één van mijn grootste hobby’s is muziek maken in de Oud-Vossemeerse Muziekvereniging OVM. Ik speel de bugel in het hoofdorkest, trompet in dweilband
Oemommenoe en de bes-bas in het Opleidingsorkest, waar ook mijn gezinsleden in participeren.
Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij het opzetten van het muziekproject Samen Muziek Maken is Vet Cool. Ik vind het geweldig dat in een dorp
gratis muziekles kan worden aangeboden aan kinderen, want ik heb het (gezamenlijk) genieten van muziek leren ervaren als een belangrijke bijdrage aan
een gelukkig leven.
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om met muziek in aanraking te komen. Als er een ‘click’ is met muziek maken, dan kan
HAA in de Maat een enorm belangrijke stap zijn om een leven lang te kunnen gaan genieten van muziek. Ik hoop dan ook dat dit initiatief nog tot in
lengte der jaren breed wordt gedragen in Oud-Vossemeer.