Jenny Aarnoudse

Hallo, mijn naam is Jenny Aarnoudse en ik ondersteun Marja tijdens de blokfluitlessen.
Binnen de stichting HAA…in de Maat ben ik lid van de activiteitencommissie.
Door mijn zoon Wilmar ben ik in aanraking gekomen met het muziekproject. Zijn enthousiasme voor het spelen van de bariton, is voor mij één van de reden geweest om mij in te zetten voor de stichting, zodat ieder kind in de gelegenheid is om muziek te maken. In welke vorm dan ook. Zelf muziek maken is leuk, maar samen met anderen is dat nog leuker. De luistervaardigheid van een kind wordt hierdoor gestimuleerd. Muziek is een “taal” dat iedereen begrijpt.